ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค64

ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค64

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม – ภาษาไทย
เรียนร่วม – คณิตศาสตร์
เรียนร่วม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม – สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม – ศิลปะ
เรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

แนวการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

images

(ตัวอย่าง)   ประกาศโรงเรียน…………………
 เรื่อง  ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน…………………  พุทธศักราช  ๒๕๕๗
ของวิชาหน้าที่พลเมือง ของประถมและมัธยม
ดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศ  Download 
หรือดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศ  Download 

แนวการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดาวน์โหลดแนวการจัดทำหลักสูตร  Download 
หรือดาวน์โหลดแนวการจัดทำหลักสูตร  Download

แนวปฏิบัติ การเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง (รายละเอียด)
(1)    วิเคราะห์ผลการเรียนรู้
(2)   สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

 

โครงการพัฒนาศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนการสอน โดยผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

 

โครงการพัฒนาศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนการสอน โดยผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี (Map)
Web address (URL): bit.ly/obecbuu

ทำรายงานส่งทางเว็บไซต์  27 – 28 ตุลาคม 2557
——————————————————————————————————————————————————————

ลงทะเบียน ออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

 

 

ปรับข้อมูล และเพิ่มรูปนักเรียน

ศิลปวันที่  9 – 10  ตุลาคม  2557 

ให้ทุกโรงเรียนที่ได้ที่ 1

ปรับข้อมูล และเพิ่มรูปนักเรียน ให้ครบสมบูรณ์

พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 12
2 คณิตศาสตร์ 12
3 วิทยาศาสตร์ 15
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 4
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15
7 ศิลปะ-ดนตรี 45
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
9 ภาษาต่างประเทศ 16
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18
11 คอมพิวเตอร์ 12
12 หุ่นยนต์ 4
13 การงานอาชีพ 18
14 ปฐมวัย 4
15 เรียนร่วม – ภาษาไทย 15
16 เรียนร่วม – คณิตศาสตร์ 2
17 เรียนร่วม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
18 เรียนร่วม – สุขศึกษา และพลศึกษา 0
19 เรียนร่วม – ศิลปะ 21
20 เรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15

ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ

การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

ดูผลการแข่งขันศิลปฯสพป.ชลบุรี เขต 2

รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน

แผนผังสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 6 ตุลาคม 2557   ณ  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 
แผนผังสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2557   ณ  โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 
 เอกสารแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน
 สรุปการแข่งขันรายวัน รายการทั้งหมด

ท่องเที่ยวเมืองไทย

เกณฑ์การแข่งขัน

 

header

เกณฑ์การแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
ตารางการแข่งขัน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม – ภาษาไทย
เรียนร่วม – คณิตศาสตร์
เรียนร่วม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม – สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม – ศิลปะ
เรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการปฐมวัยครั้งที่ 4

IMG_9333

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย จัดงานวิชาการปฐมวัยครั้งที่ 4 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรม ต่าง ๆ

 

โครงการรักการอ่านกับห้องสมุด

คู่มือการเรียนการสอน ภาคเรียนที่่ 1/2557

dlf57
คู่มือการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ภาคเรียนที่ 1/2557
แยกตามระดับชั้น วิชา สามารถเลือกโหลดได้ตามต้องการ โปรดศึกษารายละเอียดในเล่ม

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   8. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   10. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  12. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13. ผังมโนทัศน์ Mind Mapping ป.1 – ป.6