แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ชั้น ป. 1

      ภาคเรียนที่ 1-2

      ไฟล์ 123456

ชั้น ป. 2

ภาคเรียนที่ 1
ไฟล์ 12345

      ภาคเรียนที่ 2

      ไฟล์ 1234

ชั้น ป. 3

ภาคเรียนที่ 1
ไฟล์ 1
 

      ภาคเรียนที่ 2

      ไฟล์ 123

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2558

tip18 tip16tip02 tip03  tip05 tip06 tip07 tip01tip08 tip09 tip10tip04tip11 tip13 tip14 tip15  tip17

สื่อการสอนแท็บเล็ต

banner p1 p2 p3 m2 m1

สื่อการสอนแท็บเล็ต  ทาง www.chon2.com/tablet/

การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

IMG_20150613_092451_20150613_091019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับข้าราชการครู ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1  วัน  คือวันที่ 13  มิถุนายน 2558  และ วันที่ 14  มิถุนายน 2558  พิธีเปิด โดย นายธานินทร์  ชลจิตต์

วีดิทัศน์บันทึกรายการ การประชุมทางไกล

bblani

วีดิทัศน์บันทึกรายการ การประชุมทางไกล
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
 - ช่วงที่ 1 
 - ช่วงที่ 2 
 - ช่วงที่ 3 
 - ช่วงที่ 4 
กิจกรรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
 

%0

ข่าวการศึกษา