พ.ย. 28

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จ.อ่างทอง

        ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัวในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง  ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัด ทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. อ่างทอง(ระดับประถมศึกษา) / สพม.5  (ระดับมัธยมศึกษา) 23-24 พ.ย. 2558 เพื่อประสานดำเนินการต่อไป      แจ้งโรงเรียนกรุณาแก้ไขรายชื่อในระบบตามขั้นตอน โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายัง  เขตพื้นที่การศึกษา  รับโดย(วิธีแนบไฟล์เท่านั้น) เมื่อท่านแก้ไขรายชื่อเรียบร้อยแล้วแอดภาคจะทำการรับแก้ไขข้อมูลภายใน 24 ชม .หลังการแก้  หากตรวจสอบไม่พบการแก้ไขสอบถามการแก้ไขได้ระดับ สพป. 086-783-3684    คุณอรจิรา พุ่มพฤกษ์    ระดับ สพม.081-946-4505   คุณพิทักษ์ สุริยะ
                          ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 
      
ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
           ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษา  ได้ตามแบบด้านล่าง แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต5 โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ วันที่ 25-30 พ.ย. 2558 (แนบไฟล์ )
 กำหนดการพิธีเปิด  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด

 หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์  การโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน การจัดส่งเอกสารล่วงหน้า การติดตามข่าวสารจากเว็บไซท์            ดาวน์โหลด หนังสือแจ้ง            ดาวน์โหลด เอกสารแนบหนังสือ
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(สพป.)
แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ ขอให้ท่านได้ตรวจสอบตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ   ในส่วนของ สพป.มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดโดยตรวจสอบได้ทาง www.central65.sillapa.net/sp-center เมนูตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (แจ้งวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)
  คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรี
อ่างทอง : ที่ใช้จัดการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง (สพป.)………
ดาวน์โหลด
         ( ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กำหนดแข่งขันกิจกรรมก่อนงานโดยแข่ง           ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 (งานวันที่ 18-20 ธ.ค.2558) ได้แก่กิจกรรม           คอมพิวเตอร์ (ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีอ่างทอง)

ต.ค. 14

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

12109307_736406819820632_559314889954679542_n12096122_736406929820621_7677986284834852677_n 12108269_757996714346641_7742230326523877338_n 12115761_736407319820582_2717686767187835211_n
ประชุมปฏิบัติ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู็”  12 โรงเรียนนำร่อง วันที่ 26 ตุลาคม 2558
12009708_761520443994268_2834845149542313198_n 12049169_761520470660932_5853492012361225083_n 12189898_761521370660842_3186919105289617150_n 12191878_761521780660801_2469877523792206136_n

คู่มือการนิเทศ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับ Smart Trainer  ไฟล์ PDF  ฉบับคู่มือ

แบบรายงาน 1 ( ST1)
แบบรายงาน 2 ( ST2)
แบบรายงาน 3 ( ST3)
แบบรายงาน 4 ( ST4)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.1-3 ( ST5)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.4-6 ( ST5)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ม.1-3 ( ST5)
แบบประเมินความพึงพอใจ ครู ( ST51)
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ปกครอง ( ST6)
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า ระดับเขตพื้นที่(ST7)
แบบประเมินความสำเร็จ (ST8)

คู่มือ ลดเวลาเรียน

http://academic.obec.go.th/web/node/460

untitled1   คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน
untitled2    แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

untitled3  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
untitled4  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

ก.ย. 13

ภาษาอังกฤษ

 คำชี้แจง  การเปิดเอกสาร 
ทางกลุ่มนิเทศฯ ได้นำเอกสารต่างๆ ไว้ใน ไดรฟ์ ของ GOOGLE
ดังนั้น ผู้ที่เปิดเอกสารต้องมี e-mail ของ google
จึงสามารถเปิดใช้งานได้สมบูรณ์

enchon2  - ดาวน์โหลด เอกสาร ลดเวลาเรียนภาษาอังกฤษ 
  – สรุปความพร้อมภาษาอังกฤษ
  -  แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม  ป.6  , ม. 3  ,  ม.6 

 

 

 

 

20150910-1441849398_23-7

1  คำศัพท์พื้นฐาน ( พื้นฐานมากจริง ๆ ) 1000 คำ    Download
2  คำศัพท์น่ารู้ อีก 3000 คำ  OXFORD             Download
3  คำศัทพ์แยกตาม หมวดหมู่                           Download

ก.ย. 04

โครงการอบรมปฏิบัติการด้านจัดการจัดเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จัดอบรมปฏิบัติการด้านจัดการจัดเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer. ให้กับข้าราชการครูในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน  201 คน  จำนวน ๒ วัน จัดอบรมในวันที่  27 – 28  กันยายน  2558  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) จำนวน  5 ห้อง 

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม พร้อมนำไปในวันอบรมด้วย

1. คู่มือการอบรมคู่มือ Google Apps For Education   เข้าระบบ www.google.com

2. คู่มือ GoogleClassroom

3. คู่มือ office365      เข้าระบบ portal.office.com

4. คู่มือ ระบบการทดสอบออนไลน์ (โครงการวิจัยระบบการทดสอบออนไลน์ OTS)     เข้าระบบ http://itembank.bopp.go.th/Pages/Home

5.  คู่มือการใช้ google from

ส.ค. 24

55 วัน อ่านออกเขียนได้

168365 168366 168367 168368 168369

เยี่ยมสถานศึกษา: 55 วันอ่านออก-เขียนดีไม่สะดุด ร.ร.บ้านหนองหงษ์ เพชรบุรีเขต 2 

 ”เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานและกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศนโยบายให้ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต โรงเรียนทุกแห่ง ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ ศธ.เร่งแก้ไข้เช่นกัน และเริ่มทันทีในเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ภาพนักเรียนตัวน้อย 4 คนยืนเรียงเล่นตบมือลงบนกระดาษสี่เหลี่ยมตรงหน้าพร้อมออกเสียงคำศัพท์คล่องแคล่วอย่างสนุกสนานไปกับของเล่นที่ชื่อว่า “ตบมหัศจรรย์” หนึ่งในกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ “55 วัน อ่านออกเขียนได้” ที่โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชเพชรบุรี เขต 2 นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป้นตัวช่วยให้ครูแก้ไขปัญกานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างเร่งด่วน เข้มข้นด้วยกระบวนการและวิฑีการ ในระยะเวลาจำกัดแต่สามารถทำให้นักเรียนมีพัฒนาการอ่านเขียนดีขึ้นในช่วงเวลา 55 วันที่กำหนด จนเป็นที่ยอมรับของหลายๆ โรงเรียน และถูกนำมาเผยแพร่ในหลายเวที
“อภิญญา กลิ่นดี” ครูโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ อธิบายถึงจุดเริ่มต้น ว่า นวัตกรรม 55 วัน อ่านออกเขียนได้นั้นเกิดจากความพยายามคิดหาวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่ทำให้เด็กรูเสึกสนุกกับการที่ครูสอนให้อ่าน ให้เขียน และจดจำได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้มีแค่เด็กนักเรียนทั่วไป แต่ยังมีเด็กที่เป็นลูกหลายของแรงงานต่างด้าวที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กเขมรและกะเหรี่ยงที่ตามพ่อแม่เข้ามาทำงานในพื้นที่ก็มาเรียนด้วย ซึ่งกลุ่มนี้มีปัญหามากสุด
ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวนำมาใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจะคัดกรองเด็กที่มีปัญหาและนำสู่การพัฒนาตามกระบวนการ เริ่มจากกิจกรรมสอนใก้เด็กรู้จักพยัญชนะ สระ ประสมคำ ใช้เวลา 16 วัน ต่อมาให้ฝึกอ่านคำ อาทิ การประสมคำตามมาตราตัวสะกด การอ่านแจกลูกสะกดคำ 24 วัน ถัดมาคือการรู้จักคำ (อักษรต่ำ) ที่มี “ห” นำ และ “อ” นำ คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูปที่มีตัวสะกด คำที่มีตัวการันต์ และสุกท้ายฝึกการอ่านการเขียนและความเข้าใจในการอ่าน 15 วัน โดยครูจะต้องทวน ซ้ำ ย้ำ เตือนในทุกกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 55 วัน เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมาย
ครูอภิญญา บอกด้วยว่า การสอนตามแนวทางดังกล่าวให้ได้ผล จะทำแบบเดิมที่ให้เด็กหยิบหนังสือมานั่งอ่าน นั่งสะกดคำแบบเมื่อก่อนไม่ได้ เพราะแบบนั้นเด็กรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่สนุกไปกับการเรียน ครูทุกคนจึงร่วมกันวางแผนและผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้แบบผสม บีบีแอล ซึ่งเน้นความน่าสนใจ แปลกใหม่ สีสันสดใส ใช้เพื่อเรียนรู้และเล่นไปในคราวเดียวกันได้อย่างสนุกสนาน โดยมีมากกว่า 20 สื่อ อาทิ แว่นวิเศษอ่านพยัญชนะ โดยในการสอนเราจะใช้แว่นวิเศษใก้เด็กอ่านตามทีละตัว, พัดอักษร ก-ฮ แบบฝึกอ่านคำจากป๊อปอัพ คำคล้องจองสอนอ่านเก่งคำพื้นฐานพาเก่ง ที่จะใช้เพื่อทบทวนการอ่านออกเสียงฝึกให้เด็กได้อ่านเก่งเร็งและคล่อง
“เมื่อนำนวัตกรรมนี้มาใช้ก็พบว่าประสบความสำเร็จมาก โดยเฉพาะเด็กต่างด้าว เด็กนักเรียนที่เข้ามากลางคันหรือคนที่มีปัญหาก็ได้รับการแก้ไขจนอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่โรงเรียนมีห้องที่รวบรวมสื่อเหล่านี้ไว้เฉพาะและเปิดให้นักเรียนเข้ามาเล่นและเรียนรู้ได้ตลอดทั้งช่วงพักกลางวัน ชั่วโมงกิจกรรม หรือเวลาที่ครูไม่อยู่ ซึ่งเด็กๆ จะชวนกันไปเล่นเสมอ กลายเป็นว่าได้เล่นสนุก ซึมซับความรู้ และรักการอ่านไปโดยไม่รู้ตัว” ครูอภิญญา ระบุ
ครูอภิญญา อธิบายว่า การทำงาน เกิดผลสัมฤทธิ์น่าพึงพอใจ ทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายหน่วยงานทั้งมูลนิธิศุภนิมิตร สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเพิ่มเติม และมีโอกาสไปนำเสนอนวัตกรรมดังกล่าวสู่สาธารณะจนเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้มีโรงเรียนใกล้เคียงและห่างไกลขอศึกษาดูงานเพื่อนนพไปประยุกต์พัฒนาเด็กของตน
หากสนใจและอยากรู้แนวทางจัดการเรียนการสอน “55 วัน อ่านออกเขียนได้” ติดต่อได้ที่ นายประเทือง กลิ่นเล็ก ผอ. โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 08-9256-3151 หรือ สพป.เพชรบุรี เขต 2 โทร. 0-3243-7172
 

1. ร.ร.บ้านหนองหงษ์+BBL+55วัน อ่านออกเขียนได้
2. 55 วันอ่านออกเขียนได้
3. ร.ร.บ้านหนองหงษ์+pbi2 55 วันอ่านออกเขียนได้
4.  55
5
55 วัน อ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ พร้อมแนวทางการใช้ 
6. หนังสือราชการเข้ารับการอบรมทำสื่อ ป.๑
คู่มือการทำสื่อป.1
7.(ปก)สระแปลงร่าง
8.a-z นัทระบายแว่นวิเศษ
9.A-Z แว่นขยายpop up หีบเพลง
10.BBL ป.1ตบมหัศจรรย์
11.Pop up.(ปก)
12.ไก่(90)
13.ไก่(90)โคมหรรษา
14.แนวตั้งดอกไม้บอกเลข
15.แนวตั้งแว่นวิเศษ
16.แนวนอนดอกไม้บอกเลข
17.แนวนอนดอกไม้บอกเลขอังกฤษ
18.แนวนอนแว่นวิเศษ
19.บัตรคำคล้าย ภาพแอ๊ดpop up หีบเพลง
20.ปก ไก่
21.ปก ปฏิทิน
22.สูตรคูณสูตรคูณ BBL
23.หน้าสัตว์หน้าสัตว์ซ่อนคำ
24.หนูจ๋าหน้าสัตว์ซ่อนคำ
25.อ่านแจกลูก
26.อ่านสะกดคำ3

ส.ค. 21

ระบบประเมินออนไลน์ของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

logo-print

เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.

เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียน 

เว็บไซต์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ส.ค. 21

สร้างแบบสอบถามการประเมินโครงการในการส่งเสริมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

คำชี้แจง : สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ (สกบ.) สพฐ. ได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถาม การประเมินโครงการในการส่งเสริมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 14 ฉบับ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินโครงการ ตามรายระเอียดข้างล่างนี้

จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่่่าว กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ ส่งให้ สกบ. สพฐ. ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

แบบประเมิน
ลิ้งค์เข้าทำแบบ
1
http://goo.gl/forms/J3HoOqVmwJ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (CT)
2
http://goo.gl/forms/ZaFYyy40dB โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ( LN)
3
http://goo.gl/forms/IVMbBJKJbr โครงการบ้านวิทยฯ (สำหรับ ผอ.โรงเรียน)
4
http://goo.gl/forms/wSIqFv9neB โครงการบ้านวิทย์ฯ LT (สำหรับครูปฐมวัย)
5
http://goo.gl/forms/iCMvJLQJNx โครงการ รร.อนุบาลเข้มแข็ง (ศน.)
6
http://goo.gl/forms/2whi3ZzLdB โครงการ รร.อนุบาลเข้มแข็ง ( ผอ.โรงเรียน)
7
http://goo.gl/forms/OkiFp3aOHo โครงการ รร.อนุมบาลเข้มแข็ง (ครู)
8
http://goo.gl/forms/DShwLWB4fD โครงการมอนเตสซอริปฐมวัย (ศน.)
9
http://goo.gl/forms/Oosa4loYJn โครงการมอนเตสซอริปฐมวัย (ผอ.รร)
10
http://goo.gl/forms/cMBdTSnh7A โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ศน.)
11
http://goo.gl/forms/WXDnYr5NLY โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ผอ.รร)
12-1
http://goo.gl/forms/X3DHsQqA0v โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-2
http://goo.gl/forms/Sa5mD9CS4T โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-3
http://goo.gl/forms/mpFiHoH1UZ โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-4
http://goo.gl/forms/f3w4fwjWc7 โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-5
http://goo.gl/forms/uKsLnWruhK โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-6
http://goo.gl/forms/Vzh6gJ48uK โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
13
http://goo.gl/forms/LXFIKJ7d0F โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
14
http://goo.gl/forms/7IK2b3TwXn โครงการพัฒนาผู้บริหารฯ รร.ขยายโอกาส

ส.ค. 20

กรอกข้อมูล O-net ปี58

carlendar_onet58

แจ้งทุกโรงเรียน กรอกข้อมูล  O-net  ปี58  ผ่านทางเว็บไซต์ 
 http://www.niets.or.th/th/
ตามปฏิทิน

 

กิจกรรม
O-NET ป.6/ม.3
โรงเรียนส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ผ่าน www.niets.or.th
1 ก.ค.. – 31 ส.ค. 58
ศูนย์สอบจัดสนามสอบ ผ่าน www.niets.or.th
1 ก.ค. – 31 ก.ย. 58
นักเรียนเทียบเท่าสมัครสอบ ผ่าน www.niets.or.th
1 – 15 ต.ค. 58
สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ (รอบที่ 1)
10 ต.ค. 58
โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดรายชื่อนักเรียน ผ่าน www.niets.or.th
10 – 31 ต.ค. 58
สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ (รอบที่ 2 )
5 ม.ค . 59
โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดนักเรียน เฉพาะนักเรียนที่ย้านโรงเรียน
5 – 15 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ กรณีที่เพิ่มลดข้อมูลนักเรียน
20 ม.ค. 59
วันสอบ O-NET ป.6
27 ก.พ. 59
วันสอบ O-NET ม.3
27 – 28 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ผ่าน www.niets.or.th
28 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ผ่าน www.niets.or.th
29 มี.ค. 59

ก.ค. 16

กิจกรรม bbl

20150523_101357

1. อ่านรายละเอียดได้  (ต้องเปิดด้วย ผู้ใช้ระบบ gmail.com เท่านั้น )
2. วีดีโอ อบรม bbl อ.พรพิไล   วันที่ 23 – 24  พฤษภาคม 2558 ที่ สพป.ประจวบฯเขต 2 และ  20 – 21 มิถุนายน 2558 ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
3. เบรนยิม  35  ท่า ของ อ.พรพิไล
4.  กิจกรรม เบรนยิม 35  ท่า  
5. กิจกรรม อบรม BBl  ที่ขอนแก่น
6. เอกสารประกอบการอบรม BBL   
7. ครูมือครูและแบบฝึกอ่านออกเรียนได้  และแบบฝึก bbl อ.พรพิไล
8. แผนการสอนทางไกลผ่านดาวเที่ยม สพป.สุพรรณบุรี 1

 

 

ก.ค. 06

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

logo

 

อ่านรายละเอียด กิจกรรมและงบประมาณปี 2556 และ 2557  

ก.ค. 01

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ก.ค. 01

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ชั้น ป. 1

      ภาคเรียนที่ 1-2

      ไฟล์ 123456

ชั้น ป. 2

ภาคเรียนที่ 1
ไฟล์ 12345

      ภาคเรียนที่ 2

      ไฟล์ 1234

ชั้น ป. 3

ภาคเรียนที่ 1
ไฟล์ 1
 

      ภาคเรียนที่ 2

      ไฟล์ 123

Older posts «