เกณฑ์การแข่งขัน

 

header

เกณฑ์การแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
ตารางการแข่งขัน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม – ภาษาไทย
เรียนร่วม – คณิตศาสตร์
เรียนร่วม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม – สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม – ศิลปะ
เรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการปฐมวัยครั้งที่ 4

IMG_9333

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย จัดงานวิชาการปฐมวัยครั้งที่ 4 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรม ต่าง ๆ

 

โครงการรักการอ่านกับห้องสมุด

คู่มือการเรียนการสอน ภาคเรียนที่่ 1/2557

dlf57
คู่มือการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ภาคเรียนที่ 1/2557
แยกตามระดับชั้น วิชา สามารถเลือกโหลดได้ตามต้องการ โปรดศึกษารายละเอียดในเล่ม

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   8. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   10. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  12. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13. ผังมโนทัศน์ Mind Mapping ป.1 – ป.6

คู่มือคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

 

 

คู่มือคณิตศาสตร์
 
คณิตไม่มีรั้ว  
คณิตลายเส้น เสริมคิดคณิต เสริมคิดวิทยาศาสตร์  
speed maths 8ปี  
ข้อสอบปี2006 เลขปี49 วิทย์ระดับประเทศ  
 ตัวอย่างข้อสอบ วิทย์ประถม  เสริมคิด

อบรมการสอนแบบสืบเสาะ

IMG_20140322_092206 IMG_20140322_092013 IMG_20140322_092135 IMG_20140322_092118 IMG_20140322_092058 IMG_20140322_092058

เปิดโปรแกรม ปพ.1บ ด้วย Office Excel 2007

8

เปิดโปรแกรม ปพ.1บ ด้วย Office Excel 2007

ในโปรแกรมประกอบด้วยแผ่นงาน แผ่นที่ 1. ข้อมูลโรงเรียน แผ่นที่ 2. ข้อมูลนักเรียน แผ่นที่ 3. แบบบันทึกผลการเรียนปีที่ 1 แผ่นที่ 4. แบบบันทึกผลการเรียนปีที่ 2 แผ่นที่ 5. แบบบันทึกผลการเรียนปีที่ 3 แผ่นที่ 6. แบบ ปพ.3บ (แบบรายงานการจบ) แผ่นที่ 7. แบบ ปพ.2บ (ใบประกาศนียบัตร) แผ่นที่ 8. แบบ ปพ.1บ แบบ 1 แผ่นที่ 9. แบบ ปพ.1บ คู่ฉบับ แบบ 1 แผ่นที่ 10. แบบ ปพ.1บ แบบ 2 แผ่นที่ 11. แบบ ปพ.1บ คู่ฉบับ แบบ 2 แผ่นที่ 12. แบบ ปพ.1บ แบบ 3 แผ่นที่ 13. แบบ ปพ.1บ คู่ฉบับ แบบ 3 แผ่นที่ 14. แบบ ปพ.1บ แบบ 4 แผ่นที่ 15. แบบ ปพ.1บ คู่ฉบับ แบบ 4 แผ่นที่ 16. หนังสือรับรองผลการเรียน ตัวเลขไทย แผ่นที่ 17. หนังสือรับรองผลการเรียน ตัวเลขอารบิก

ขอขอบคุณ นายสุริยันต์  แก้วชนะ  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปพ.1 ประถม (ใหม่)
http://www.chon2.com/kmchon/pp16.xls 

ปพ.1 มัธยมต้น (ใหม่)
http://www.chon2.com/kmchon/ppm13.xls 

ปพ.1 มัธยมปลาย (ใหม่)
http://www.chon2.com/kmchon/ppm16.xls

นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ่อทองที่จัดการเรียนการสอนในแบบมอนเทสซอริ (Montessori) ๒๔ ม.ค.๕๗

1535594_341854112620357_2058318106_n[1] 1555316_341853472620421_2061920461_n[3] 150239_341852869287148_796049092_n[1]

นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด

1601287_335162576622844_408361713_n[1]

 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗  นายเสนอ  ทองจีน  ผอ.สพป.ชบ.๒ พร้อมด้วยนายภราดร  เกตุพันธุ์และนางพิมมาศ  สกุลสุทธิวัฒน์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๒  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด  กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ ๒  ให้กำลังใจคณะครูซึ่งช่วงนี้ขาดผู้บริหารโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมสนามสอบกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ ๒

1557679_338126719659763_1929533814_n

 

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗  นายจิรศักดิ์  สุจิรานุธรรม  รองผอ.สพป.ชบ.๒  พร้อมด้วยนายภราดร  เกตุพันธุ์และนางพิมมาศ  สกุลสุทธิวัฒน์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๒  ได้มาตรวจเยี่ยมการสอบ Pre O-NET กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ ๒  ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์และโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า

รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

untitled

รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT-PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • http://www.02dual.com/

งานวันครู 2557

IMG_3640 ภาพกิจกรรมงานวันครู 2557

IMG_3801  ภาพ เก็บตก กิจกรรมวันครู 57