ดูผลการแข่งขันศิลปฯสพป.ชลบุรี เขต 2

รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน

แผนผังสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 6 ตุลาคม 2557   ณ  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 
แผนผังสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2557   ณ  โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 
 เอกสารแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน
 สรุปการแข่งขันรายวัน รายการทั้งหมด

ท่องเที่ยวเมืองไทย

เกณฑ์การแข่งขัน

 

header

เกณฑ์การแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
ตารางการแข่งขัน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม – ภาษาไทย
เรียนร่วม – คณิตศาสตร์
เรียนร่วม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม – สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม – ศิลปะ
เรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการปฐมวัยครั้งที่ 4

IMG_9333

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย จัดงานวิชาการปฐมวัยครั้งที่ 4 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรม ต่าง ๆ

 

โครงการรักการอ่านกับห้องสมุด

คู่มือการเรียนการสอน ภาคเรียนที่่ 1/2557

dlf57
คู่มือการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ภาคเรียนที่ 1/2557
แยกตามระดับชั้น วิชา สามารถเลือกโหลดได้ตามต้องการ โปรดศึกษารายละเอียดในเล่ม

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   8. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   10. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  12. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13. ผังมโนทัศน์ Mind Mapping ป.1 – ป.6

อบรมการสอนแบบสืบเสาะ

IMG_20140322_092206 IMG_20140322_092013 IMG_20140322_092135 IMG_20140322_092118 IMG_20140322_092058 IMG_20140322_092058

เปิดโปรแกรม ปพ.1บ ด้วย Office Excel 2007

8

เปิดโปรแกรม ปพ.1บ ด้วย Office Excel 2007

ในโปรแกรมประกอบด้วยแผ่นงาน แผ่นที่ 1. ข้อมูลโรงเรียน แผ่นที่ 2. ข้อมูลนักเรียน แผ่นที่ 3. แบบบันทึกผลการเรียนปีที่ 1 แผ่นที่ 4. แบบบันทึกผลการเรียนปีที่ 2 แผ่นที่ 5. แบบบันทึกผลการเรียนปีที่ 3 แผ่นที่ 6. แบบ ปพ.3บ (แบบรายงานการจบ) แผ่นที่ 7. แบบ ปพ.2บ (ใบประกาศนียบัตร) แผ่นที่ 8. แบบ ปพ.1บ แบบ 1 แผ่นที่ 9. แบบ ปพ.1บ คู่ฉบับ แบบ 1 แผ่นที่ 10. แบบ ปพ.1บ แบบ 2 แผ่นที่ 11. แบบ ปพ.1บ คู่ฉบับ แบบ 2 แผ่นที่ 12. แบบ ปพ.1บ แบบ 3 แผ่นที่ 13. แบบ ปพ.1บ คู่ฉบับ แบบ 3 แผ่นที่ 14. แบบ ปพ.1บ แบบ 4 แผ่นที่ 15. แบบ ปพ.1บ คู่ฉบับ แบบ 4 แผ่นที่ 16. หนังสือรับรองผลการเรียน ตัวเลขไทย แผ่นที่ 17. หนังสือรับรองผลการเรียน ตัวเลขอารบิก

ขอขอบคุณ นายสุริยันต์  แก้วชนะ  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปพ.1 ประถม (ใหม่)
http://www.chon2.com/kmchon/pp16.xls 

ปพ.1 มัธยมต้น (ใหม่)
http://www.chon2.com/kmchon/ppm13.xls 

ปพ.1 มัธยมปลาย (ใหม่)
http://www.chon2.com/kmchon/ppm16.xls

นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ่อทองที่จัดการเรียนการสอนในแบบมอนเทสซอริ (Montessori) ๒๔ ม.ค.๕๗

1535594_341854112620357_2058318106_n[1] 1555316_341853472620421_2061920461_n[3] 150239_341852869287148_796049092_n[1]

นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.ชบ.๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด

1601287_335162576622844_408361713_n[1]

 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗  นายเสนอ  ทองจีน  ผอ.สพป.ชบ.๒ พร้อมด้วยนายภราดร  เกตุพันธุ์และนางพิมมาศ  สกุลสุทธิวัฒน์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๒  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด  กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ ๒  ให้กำลังใจคณะครูซึ่งช่วงนี้ขาดผู้บริหารโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมสนามสอบกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ ๒

1557679_338126719659763_1929533814_n

 

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗  นายจิรศักดิ์  สุจิรานุธรรม  รองผอ.สพป.ชบ.๒  พร้อมด้วยนายภราดร  เกตุพันธุ์และนางพิมมาศ  สกุลสุทธิวัฒน์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.๒  ได้มาตรวจเยี่ยมการสอบ Pre O-NET กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ ๒  ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์และโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า

รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

untitled

รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT-PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • http://www.02dual.com/