55 วัน อ่านออกเขียนได้

168365 168366 168367 168368 168369

เยี่ยมสถานศึกษา: 55 วันอ่านออก-เขียนดีไม่สะดุด ร.ร.บ้านหนองหงษ์ เพชรบุรีเขต 2 

 ”เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานและกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศนโยบายให้ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต โรงเรียนทุกแห่ง ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ ศธ.เร่งแก้ไข้เช่นกัน และเริ่มทันทีในเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ภาพนักเรียนตัวน้อย 4 คนยืนเรียงเล่นตบมือลงบนกระดาษสี่เหลี่ยมตรงหน้าพร้อมออกเสียงคำศัพท์คล่องแคล่วอย่างสนุกสนานไปกับของเล่นที่ชื่อว่า “ตบมหัศจรรย์” หนึ่งในกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ “55 วัน อ่านออกเขียนได้” ที่โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชเพชรบุรี เขต 2 นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป้นตัวช่วยให้ครูแก้ไขปัญกานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างเร่งด่วน เข้มข้นด้วยกระบวนการและวิฑีการ ในระยะเวลาจำกัดแต่สามารถทำให้นักเรียนมีพัฒนาการอ่านเขียนดีขึ้นในช่วงเวลา 55 วันที่กำหนด จนเป็นที่ยอมรับของหลายๆ โรงเรียน และถูกนำมาเผยแพร่ในหลายเวที
“อภิญญา กลิ่นดี” ครูโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ อธิบายถึงจุดเริ่มต้น ว่า นวัตกรรม 55 วัน อ่านออกเขียนได้นั้นเกิดจากความพยายามคิดหาวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่ทำให้เด็กรูเสึกสนุกกับการที่ครูสอนให้อ่าน ให้เขียน และจดจำได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้มีแค่เด็กนักเรียนทั่วไป แต่ยังมีเด็กที่เป็นลูกหลายของแรงงานต่างด้าวที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กเขมรและกะเหรี่ยงที่ตามพ่อแม่เข้ามาทำงานในพื้นที่ก็มาเรียนด้วย ซึ่งกลุ่มนี้มีปัญหามากสุด
ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวนำมาใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจะคัดกรองเด็กที่มีปัญหาและนำสู่การพัฒนาตามกระบวนการ เริ่มจากกิจกรรมสอนใก้เด็กรู้จักพยัญชนะ สระ ประสมคำ ใช้เวลา 16 วัน ต่อมาให้ฝึกอ่านคำ อาทิ การประสมคำตามมาตราตัวสะกด การอ่านแจกลูกสะกดคำ 24 วัน ถัดมาคือการรู้จักคำ (อักษรต่ำ) ที่มี “ห” นำ และ “อ” นำ คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูปที่มีตัวสะกด คำที่มีตัวการันต์ และสุกท้ายฝึกการอ่านการเขียนและความเข้าใจในการอ่าน 15 วัน โดยครูจะต้องทวน ซ้ำ ย้ำ เตือนในทุกกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 55 วัน เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมาย
ครูอภิญญา บอกด้วยว่า การสอนตามแนวทางดังกล่าวให้ได้ผล จะทำแบบเดิมที่ให้เด็กหยิบหนังสือมานั่งอ่าน นั่งสะกดคำแบบเมื่อก่อนไม่ได้ เพราะแบบนั้นเด็กรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่สนุกไปกับการเรียน ครูทุกคนจึงร่วมกันวางแผนและผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้แบบผสม บีบีแอล ซึ่งเน้นความน่าสนใจ แปลกใหม่ สีสันสดใส ใช้เพื่อเรียนรู้และเล่นไปในคราวเดียวกันได้อย่างสนุกสนาน โดยมีมากกว่า 20 สื่อ อาทิ แว่นวิเศษอ่านพยัญชนะ โดยในการสอนเราจะใช้แว่นวิเศษใก้เด็กอ่านตามทีละตัว, พัดอักษร ก-ฮ แบบฝึกอ่านคำจากป๊อปอัพ คำคล้องจองสอนอ่านเก่งคำพื้นฐานพาเก่ง ที่จะใช้เพื่อทบทวนการอ่านออกเสียงฝึกให้เด็กได้อ่านเก่งเร็งและคล่อง
“เมื่อนำนวัตกรรมนี้มาใช้ก็พบว่าประสบความสำเร็จมาก โดยเฉพาะเด็กต่างด้าว เด็กนักเรียนที่เข้ามากลางคันหรือคนที่มีปัญหาก็ได้รับการแก้ไขจนอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่โรงเรียนมีห้องที่รวบรวมสื่อเหล่านี้ไว้เฉพาะและเปิดให้นักเรียนเข้ามาเล่นและเรียนรู้ได้ตลอดทั้งช่วงพักกลางวัน ชั่วโมงกิจกรรม หรือเวลาที่ครูไม่อยู่ ซึ่งเด็กๆ จะชวนกันไปเล่นเสมอ กลายเป็นว่าได้เล่นสนุก ซึมซับความรู้ และรักการอ่านไปโดยไม่รู้ตัว” ครูอภิญญา ระบุ
ครูอภิญญา อธิบายว่า การทำงาน เกิดผลสัมฤทธิ์น่าพึงพอใจ ทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายหน่วยงานทั้งมูลนิธิศุภนิมิตร สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเพิ่มเติม และมีโอกาสไปนำเสนอนวัตกรรมดังกล่าวสู่สาธารณะจนเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้มีโรงเรียนใกล้เคียงและห่างไกลขอศึกษาดูงานเพื่อนนพไปประยุกต์พัฒนาเด็กของตน
หากสนใจและอยากรู้แนวทางจัดการเรียนการสอน “55 วัน อ่านออกเขียนได้” ติดต่อได้ที่ นายประเทือง กลิ่นเล็ก ผอ. โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 08-9256-3151 หรือ สพป.เพชรบุรี เขต 2 โทร. 0-3243-7172
 

1. ร.ร.บ้านหนองหงษ์+BBL+55วัน อ่านออกเขียนได้
2. 55 วันอ่านออกเขียนได้
3. ร.ร.บ้านหนองหงษ์+pbi2 55 วันอ่านออกเขียนได้
4.  55 วัน อ่านออกเขียนได้

ระบบประเมินออนไลน์ของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

logo-print

เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.

เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียน 

เว็บไซต์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

สร้างแบบสอบถามการประเมินโครงการในการส่งเสริมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

คำชี้แจง : สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ (สกบ.) สพฐ. ได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถาม การประเมินโครงการในการส่งเสริมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 14 ฉบับ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินโครงการ ตามรายระเอียดข้างล่างนี้

จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่่่าว กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ ส่งให้ สกบ. สพฐ. ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

แบบประเมิน
ลิ้งค์เข้าทำแบบ
1
http://goo.gl/forms/J3HoOqVmwJ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (CT)
2
http://goo.gl/forms/ZaFYyy40dB โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ( LN)
3
http://goo.gl/forms/IVMbBJKJbr โครงการบ้านวิทยฯ (สำหรับ ผอ.โรงเรียน)
4
http://goo.gl/forms/wSIqFv9neB โครงการบ้านวิทย์ฯ LT (สำหรับครูปฐมวัย)
5
http://goo.gl/forms/iCMvJLQJNx โครงการ รร.อนุบาลเข้มแข็ง (ศน.)
6
http://goo.gl/forms/2whi3ZzLdB โครงการ รร.อนุบาลเข้มแข็ง ( ผอ.โรงเรียน)
7
http://goo.gl/forms/OkiFp3aOHo โครงการ รร.อนุมบาลเข้มแข็ง (ครู)
8
http://goo.gl/forms/DShwLWB4fD โครงการมอนเตสซอริปฐมวัย (ศน.)
9
http://goo.gl/forms/Oosa4loYJn โครงการมอนเตสซอริปฐมวัย (ผอ.รร)
10
http://goo.gl/forms/cMBdTSnh7A โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ศน.)
11
http://goo.gl/forms/WXDnYr5NLY โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ผอ.รร)
12-1
http://goo.gl/forms/X3DHsQqA0v โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-2
http://goo.gl/forms/Sa5mD9CS4T โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-3
http://goo.gl/forms/mpFiHoH1UZ โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-4
http://goo.gl/forms/f3w4fwjWc7 โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-5
http://goo.gl/forms/uKsLnWruhK โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-6
http://goo.gl/forms/Vzh6gJ48uK โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
13
http://goo.gl/forms/LXFIKJ7d0F โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
14
http://goo.gl/forms/7IK2b3TwXn โครงการพัฒนาผู้บริหารฯ รร.ขยายโอกาส

กรอกข้อมูล O-net ปี58

carlendar_onet58

แจ้งทุกโรงเรียน กรอกข้อมูล  O-net  ปี58  ผ่านทางเว็บไซต์ 
 http://www.niets.or.th/th/
ตามปฏิทิน

 

กิจกรรม
O-NET ป.6/ม.3
โรงเรียนส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ผ่าน www.niets.or.th
1 ก.ค.. – 31 ส.ค. 58
ศูนย์สอบจัดสนามสอบ ผ่าน www.niets.or.th
1 ก.ค. – 31 ก.ย. 58
นักเรียนเทียบเท่าสมัครสอบ ผ่าน www.niets.or.th
1 – 15 ต.ค. 58
สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ (รอบที่ 1)
10 ต.ค. 58
โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดรายชื่อนักเรียน ผ่าน www.niets.or.th
10 – 31 ต.ค. 58
สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ (รอบที่ 2 )
5 ม.ค . 59
โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดนักเรียน เฉพาะนักเรียนที่ย้านโรงเรียน
5 – 15 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ กรณีที่เพิ่มลดข้อมูลนักเรียน
20 ม.ค. 59
วันสอบ O-NET ป.6
27 ก.พ. 59
วันสอบ O-NET ม.3
27 – 28 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ผ่าน www.niets.or.th
28 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ผ่าน www.niets.or.th
29 มี.ค. 59

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

XvLNnBMcle_1439181951_resize

ลงนามถวายพระพร

http://www.mthai.com/motherday/ ลงนามถวายพระพร 
http://www.sanook.com/motherday/ ลงนามถวายพระพร
http://culture.kapook.com/queen/ จุดเทียนชัยถวายพระพร 
http://icit.kmutnb.ac.th/motherday/ ลงนามถวายพระพร

ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

cropped-banner64

ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

1. ประกาศ
1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 
2. เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
2.1 ปฐมวัย คลิกที่นี่
2.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่
     2.3 นักบินน้อยสพฐ.  คลิกที่นี่ 
     2.4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คลิกที่นี่
2.5 ศิลปะ   คลิกที่นี่ ขอตรวจสอบรายละเอียดอีกทีครับ
2.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   คลิกที่นี่ 
2.7 การศึกษาพิเศษ รอ

 

ความเข้าใจเศรษฐศาสตร์และการสร้างวินัยทางการเงิน

1437201808116 1437201810402 14372018197341437202214340

 อบรมครูในสังกัด เรื่อง ความเข้าใจเศรษฐศาสตร์และการสร้างวินัยทางการเงิน  ระหว่างวันที่  18 – 19  กรกฏาคม  2558  ณ ห้องประชุม ภิญโญ  ตั๊นวิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ดูงานการเรียนร่วมโรงเรียนวัดเซิดสำราญ

 

20150717_093957

 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จ.เพชรบูรณ์  มาศึกษาดูงานการเรียนร่วมของนักเรียนเด็กพิเศษ ในโรงเรียนวัดเซิดสำราญ  สพแ.ชลบุรี เขต 2

กิจกรรม bbl

20150523_101357

1. อ่านรายละเอียดได้  (ต้องเปิดด้วย ผู้ใช้ระบบ gmail.com เท่านั้น )
2. วีดีโอ อบรม bbl อ.พรพิไล   วันที่ 23 – 24  พฤษภาคม 2558 ที่ สพป.ประจวบฯเขต 2 และ  20 – 21 มิถุนายน 2558 ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
3. เบรนยิม  35  ท่า ของ อ.พรพิไล
4.  กิจกรรม เบรนยิม 35  ท่า  
5. กิจกรรม อบรม BBl  ที่ขอนแก่น
6. เอกสารประกอบการอบรม BBL   
7. ครูมือครูและแบบฝึกอ่านออกเรียนได้  และแบบฝึก bbl อ.พรพิไล
8. แผนการสอนทางไกลผ่านดาวเที่ยม สพป.สุพรรณบุรี 1

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ

11742877_695775723883742_8072033276282978389_n

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น.นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเพื่ออาชีพ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 56 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2

รายละเอียดของอาชีพ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

logo

 

อ่านรายละเอียด กิจกรรมและงบประมาณปี 2556 และ 2557  

งบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2558

รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2558 

1. โรงเรียนวัดเซิดสำราญ
2. โรงเรียนบ้านหนองขยาด
3. โรงเรียนวัดทรงธรรม
4. โรงเรียนวัดแหลมแค
5. โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2558

รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2558
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1. โรงเรียนวัดเซิดสำราญ
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ      งบประมาณ 208,800 บาท
- ค่าก่อสร้าง ส้วมนักเรียน 6ที่/49 จำนวน 1หลัง   งบประมาณ 599,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านหนองขยาด        ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ      งบประมาณ 208,800 บาท
3. โรงเรียนวัดทรงธรรม            ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ      งบประมาณ 208,800 บาท
4. โรงเรียนวัดแหลมแค             ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ      งบประมาณ 208,800 บาท
5. โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส    ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ      งบประมาณ 208,800 บาท
รวมงบประมาณ  1,643,000 บาท

รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2558
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รายการ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ
1. โรงเรียนวัดเซิดสำราญ          ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ                        งบประมาณ 200,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านหนองขยาด        ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ                        งบประมาณ 200,000 บาท
3. โรงเรียนวัดทรงธรรม            ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ                        งบประมาณ 200,000 บาท
4. โรงเรียนวัดแหลมแค             ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ                        งบประมาณ 200,000 บาท
5. โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส    ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ                        งบประมาณ 200,000 บาท
รวมงบประมาณ  1,00,000 บาท

รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2558
รายการค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามและค่าพาหนะผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
1. ค่านิเทศ จำนวนโรงเรียน 5  โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บาท  ค่าพาหนะ ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 ครั้ง เป็นเงิน  1,800 บาท  รวม  เป็นเงิน  26,800  บาท
2. จัดสรรให้ สพท.เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และการแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา
2.1 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน(K) เขตละ 5,000บาท
2.2 จัดสรรตามจำนวน ร.ร.ละ 3,000 บาท  เป็นเงิน  15,000 บาท
2.3 จัดสรรให้โรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และกิจกรรมมีงานทำระหว่างเรียน โรงเรียน ละ 20,000.บาท
3.

จัดซื้อสื่อวัสดุสนับสนุนงานวิชาการ/งานวิชาชีพโรงเรียนละ 80,000 บาท รวม 5 โรงเรียน เป็นเงิน  400,000 บาท
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)