ต.ค. 26

เอกสารประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศน.สมลักษณ์

เอกสารการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference  

1. เอกสารแจก วันที่ 27- 28 ตุลาคม 2559 (ประถมและมัธยม)

2. เอกสารแจก วันที่ 27 ตุลาคม 2559 (ประถม) ชุดที่1

3. เอกสารแจก วันที่ 27 ตุลาคม 2559 (ประถม) ชุดที่2

 

 เว็บไซต์  Eng24  โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
  http://eng24.ac.th/th 
  หน้าเว็บสื่อภาษาอังกฤษ    http://www.plearnenglish.com/
 หนังสือเรียนProjects:Play&learn    http://www.plearnenglish.com/main_menu.php
 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ    http://www.plearnenglish.com/teacher/
 เว็บไซต์ สถาบันภาษาอังกฤษ http://english.obec.go.th/english/cover/

 

 

ต.ค. 13

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เอกสารการประชุม “การประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี (รวมเล่มทำเป็นไฟล์เดียวกัน 94 หน้า)

ได้ที่นี่  http://www.chon2.com/Moderate.pdf

1

มี.ค. 23

การดำเนินงานการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การดำเนินงานการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลปีงบประมาณ ๒๕๕๙

customLogo
เอกสาร ประกอบการดำเนินงาน

เอกสารประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

1. แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพเป็นต้นแบบและยั่งยื่นของโรงเรียนดีประจำตำบล.pdf

2. ARSดีตำบล นัทธมน บุญประกอบ.pptx 
3. เพลง_โรงเรียนดีประจำตำบล.mp3
4เอกสารการประชุมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล๒๕๕๙.pdf
5. เอกสารการประชุมการพัฒนาคุณภาพดีประจำตำบล25591.rar
6แนวทางการดำเนินงาน ดีตำบล59นำเสนอ.ppt
7โรงเรียนดีประจำตำบล 18 กพ 59 อะเดียติค ดร.บุญญลักษณ์ พิมพา.pptx
8.  การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลปงบประมาณ ๒๕๕๙
9. แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับประถมศึกษา
10. แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับมัธยมศึกษา
11.   ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้องโปรดคลิก..เเจ้งก่อนวันประเมิน เพื่อการติดตาม และจัดระบบสารสนเทศ

12.

    ผู้รับผิดชอบ/ผู็เกี่ยวข้อง คลิกแจ้งผลการประเมินหลังวันประเมิน

13. ดาวน์โหลด เอกสาร โรงเรียนดีประจำตำบล ทั้งหมด

ก.ย. 30

แผนการประเมินระดับเขต ศน.จรรยา

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารและแผนการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา อบรม 25 กย.59

ก.ย. 27

บทอาขยานภาษาไทย ศน.สว่าง

ดาวน์โหลด 

บทอาขยานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ส.ค. 20

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

Untitled Document
290x315 logosipa66

http://central66.sillapa.net/sp-cbi2/

>> การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน => 1 – 20  ต.ค. 59 สถานที่ กลุ่มโรงเรียน
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับประถมฯ => 21 – 23 ต.ค. 59  ในระบบ
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับขยายโอกาส => 24 – 25 ต.ค. 59  ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข => 26 – 27 ต.ค. 59  ในระบบ

>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 28 ต.ค. 59  ในระบบ
>> ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ฯ =>  30  ต.ค. 59
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  5 – 6 พ.ย. 59 สถานที่ ในระบบ
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 7 – 8 พ.ย. 59 ในระบบ
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 9 พ.ย. 59 ในระบบ

>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559  ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559 ในระบบ
>> แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559 ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559 ในระบบ
>> พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559 ในระบบ
>> การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559 ในระบบ
>> การแข่งขันระดับประเทศ ณ กทม.        => 29-31 ม.ค. 2559 ในระบบ

 

 

ก.ค. 23

ประวัติเมืองพระรถ


ในตำนาน  เมืองพระรถ พนัสนิคม  พระรถเมรี อิงสถานที่จริง
ขอขอบคุณ homelandchonburi  จัดทำวีดีโอทั้งหมด

พระรถเมรี พนัสนิคม จำนวน 30 ตอน มีอะไรบ้าง
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 1 เมืองน่าอยู่
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 2 พระพนัสบดี
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 3 กำแพงเมืองพระรถ
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 4 เนินธาตุ ต.หน้าพระธาตุ
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 5 ถ้ำนางสิบสอง
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 6 หมอนนางสิบสอง
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 7 สระสี่เหลียม
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 8 เมืองพญาเร่ (คชปุระนคร)
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 9 เขานางนม
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 10 เนินดินแดง
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 11 ไร่หลักทอง
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 12 สระฆ้อง เมืองพระรถ
ตำนานพระรถเมรี พนัสนิคม ตอนที่ 13 รางหญ้าม้าพระรถเสน
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 14 วัดโบสถ์
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 15 วัดหลวงพรหมาวาส
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 16 หอไตรกลางน้ำ วัดใต้ต้นลาน
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 17 พระพุทธมิ่งเมือง
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 18 หลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 19 โคหิน วัดหน้าพระธาตุ
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 20 วัดชุมแสงศรีวนาราม
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 21 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 22 วัดนามะตูม
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 23 วัดโคกพนมดี
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 24 วัดโคกเพลาะ
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 25 บ้านโพธิ์ตาก
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 26 ตำบลหนองเหียง
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 27 จักสาน พนัสนิคม
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 28 โจ๊กปริศนา พนัสนิคม
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 29 สำเนียง “คนพะหนัด”
เมืองพระรถ พนัสนิคม ตอนที่ 30 พระรถเมรี อิงสถานที่จริง ในตำนาน

 

 

 

ก.ค. 13

วีดีทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แทนเทคโนโลยี(สสวท) จัดทำวีดีทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 102 ตอน สาธิตการสอนจากโรงเรียน

1. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

3. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิดีทัศน์การสอนเรื่อง

1.คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องที่ 34 การหาร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์

2. คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องที่ 4 การวัดขนาดของมุม

3. คณิตศาสตร์ ป 5 ครูจอแก้ว การหารเศษส่วน Force8949

4. คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องที่ 41 การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

5. คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องที่ 6 เส้นขนาน

6. คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องที่ 10 เศษส่วนที่เท่ากัน และเศษส่วนอย่างต่ำ

7. คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องที่ 25 ตอนที่ 1 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ

8. คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องที่ 25 ตอนที่ 2 การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

9. คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องที่ 25 ตอนที่ 3 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

10. คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องที่ 45 ตอนที่ 1 การหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

11. คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องที่ 30 ความสัมพันธ์ของเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 มีอีก หลายตอน คอยติดตาม นะครับ 

 

 

ก.ค. 08

การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในปี2559

 

การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.รูปแบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558

2.เครื่องมือติดตามประกันภายใน____สำหรับกรรมการ

3.ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ

4.หนังสือแจ้ง ร.ร. เรื่อง ปฏิทินติดตามตรวจสอบ ปีการศึกษา 2558

มิ.ย. 23

ดาวน์โหลดเอกสารและสื่อการสอน

โปรแกรมการศึกษา 

1.4K Video Downloader

2.ดูหนัง 4K

3. ขั้นตอนการแต่งงาน

4.ปกเอกสาร

 

FB_IMG_1467845104332   20161011_101714-01

มิ.ย. 17

การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ป.1 – 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แก้ไขได้

คู่มือการจัดการเรียนรู้สหกรณ์แก้ไขได้

ปกคู่มือ ปกป.1 ปกป.2 ปกป.3 ปกป.4ปกป.5 ปกป.6

พ.ค. 11

รายงานผล NT

 

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (NT) ปีการศึกษา 2558
ประถมศึกษาปีที่ 3

http://nt-result.bopp.go.th/

banner1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT2557 

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT 2558 

 สไลด์1สไลด์2

 

เม.ย. 08

นโยบายมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

เอกสารฯ นโยบายมีงานทำของจังหวัดชลบุรี
 เอกสาร การมีงานทำของจังหวัดชลบุรี

1. หนังสือแผนปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดชลบุรี
2. ปกการศึกษาอาชีพ
3. หลักสูตรฯปฐมวัย
4. ปกหน้าหลักสูตรฯปฐมวัย
5. ปกหลังหลักสูตรฯปฐมวัย
6. หลักสูตรฯประถม
7. ปกหน้าหลักสูตรประถมฯ
8. ปกหลังหลักสูตรประถม
9. หนังสือแผนปฏิรูปการศึกษา
10. ปกการศึกษาอาชีพ
11. แผ่นพับการศึกษาอาชีพ1
12. แผ่นพับการศึกษาอาชีพ2
13. หลักสูตรฯมัธยม
14. ปกหน้าหลักสูตรมัธยม
15. ปกหลังหลักสูตรมัธยม
16. หลักสูตรฯอาชีวะ
17. ปกหน้าหลักสูตรอาชีวะ
18. ปกหลังหลักสูตรอาชีวะ

 

มี.ค. 30

ผลการสอบO-NET58

ผลการสอบO-NET58 
สไลด์1
สไลด์2 สไลด์3 สไลด์4

 

eng mate sice soc thaio-net58p6

มี.ค. 14

ข้อสอบอ่านเขียน ป.1

ข้อสอบอ่านเขียน ป.1

1.  คู่มืออ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 2

2.  แบบฟอร์มกรอกคะแนน

3.  การอ่านการเขียนฉบันนักเรียน

4. การอ่านการเขียนฉบับกรรมการ

5. อ่านรู้เรื่อง

6. เฉลยอ่านรู้เรี่อง ป.1 ภาคเรียนที่ 2

7. อ่านออกเสียงฉบับกรรมการ

8.  อ่านออกเสียงฉบับนักเรียน

9. เฉลยการเขียน ป1 ภาคเรียนที่ 2

10.  เฉลยอ่านรู้เรี่อง ป.1 ภาคเรียนที่ 2

 ไฟล์ทั้งหมด เป็น zip

 

มี.ค. 02

รายงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์

เฉพาะโรงเรียนในสังกัด  สพฐ
รายงานผ่านทางเว็บไซต์     http://school.curriculum51.net/index.php
ภายในวันที่  25  มีนาคม 2559 

 1. p1-6 แบบทดสอบจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.6

 2. p1-6 แบบทดสอบจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ม.1-ม.3

 3. รายชื่อผู้ใช้งาน ของโรงเรียนในสังกัด เข้าใช้งานผ่านระบบออนไลน์  

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

ก.พ. 11

ระบบประเมินออนไลน์ของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

logo-print

เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.

เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียน

เว็บไซต์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

 

18726

โครงงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่สอง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559 – 2561

   โครงงานวิทยาศาสตร์ บ้านวิทย์น้อย สพป.ชลบุรี เขต 2

 

sci-little-300x228-300x228

 ประกาศผลการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2558

 

 

  1. หนังสือราชการ 04275 ว111

  2. ประเมินบ้านวิทย์

  3. ผลการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน

ม.ค. 27

รายงานสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

รายงานสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   เอกสารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

 

 

ต.ค. 14

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

12109307_736406819820632_559314889954679542_n 12108269_757996714346641_7742230326523877338_n 12115761_736407319820582_2717686767187835211_n

ประชุมปฏิบัติ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู็” 12 โรงเรียนนำร่อง วันที่ 26 ตุลาคม 2558

12049169_761520470660932_5853492012361225083_n 12189898_761521370660842_3186919105289617150_n 12191878_761521780660801_2469877523792206136_n

คู่มือการนิเทศ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับ Smart Trainer ไฟล์ PDF ฉบับคู่มือ
(แบบรายงานฉบับปรับปรุง)
แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 1 ( ST1) แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 2-3 ( ST2) แบบรายงานการนิเทศครั้งที่ 4-7 ( ST3)
แบบประเมินความพึงพอใจของครู ( ST4) แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.1-3 ( ST4) แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ป.4-6 ( ST4)
แบบประเมินความพึงพอใจ นร. ม.1-3 ( ST4) แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ปกครอง ( ST4) แบบประเมินความสำเร็จ (ST5)

คู่มือ ลดเวลาเรียนhttp://academic.obec.go.th/web/node/460

untitled1 untitled2 untitled3 untitled4
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ก.ย. 13

ภาษาอังกฤษ

 คำชี้แจง  การเปิดเอกสาร 
ทางกลุ่มนิเทศฯ ได้นำเอกสารต่างๆ ไว้ใน ไดรฟ์ ของ GOOGLE
ดังนั้น ผู้ที่เปิดเอกสารต้องมี e-mail ของ google
จึงสามารถเปิดใช้งานได้สมบูรณ์

enchon2  - ดาวน์โหลด เอกสาร ลดเวลาเรียนภาษาอังกฤษ 
  – สรุปความพร้อมภาษาอังกฤษ
  -  แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม  ป.6  , ม. 3  ,  ม.6 

– คลังคำศัพท์ป.1-ม.3 ชลบุรี เขต2

 

 

 

 

20150910-1441849398_23-7

1  คำศัพท์พื้นฐาน ( พื้นฐานมากจริง ๆ ) 1000 คำ    Download
2  คำศัพท์น่ารู้ อีก 3000 คำ  OXFORD             Download
3  คำศัทพ์แยกตาม หมวดหมู่                           Download

Older posts «