เม.ย. 23

กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  และคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ประจำปี พ.ศ. 2557
ระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2557
ณ  ภูรัญญา รีสอร์ท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

IMG_9665 IMG_9557 IMG_9558 IMG_9561 IMG_9564 IMG_9568 IMG_9569 IMG_9572 IMG_9573 IMG_9574 IMG_9575 IMG_9576 IMG_9580 IMG_9593 IMG_9598 IMG_9600 IMG_9604 IMG_9635 IMG_9636

เม.ย. 22

กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์

logo

กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์

และคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557

 

กำหนดการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 

กำหนดการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา