ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบใหม

logo59

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2

>> การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน => 1 - 20  ต.ค. 59 สถานที่ กลุ่มโรงเรียน
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 21 - 24 ต.ค. 59  ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข => 25 - 27 ต.ค. 59  ในระบบ
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 28 ต.ค. 59  ในระบบ
>> ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ฯ =>  30  ต.ค. 59 
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  5 - 6 พ.ย. 59 สถานที่ ในระบบ
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 7 - 8 พ.ย. 59 ในระบบ
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 9 พ.ย. 59 ในระบบ
>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559  ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559 ในระบบ
>> แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559 ในระบบ
>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559 ในระบบ
>> พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559 ในระบบ
>> การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559 ในระบบ

หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ